Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Revue Salve v Novém Dvoře

Do zasněženého kláštera dorazili kromě šéfredaktora Salve pražského arcibiskupa Dominika Duky OP také Tomasz Dostatni OP z Lublinu, prezident nadace Ponad granicami, provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník OP, podpřevor benediktinského arciopatství sv. Markéty na Břevnově Aleš Vandrovec OSB, církevní historik a teolog Tomáš Petráček, architekt a výkonný redaktor revue Salve Norbert Schmidt, nově jmenovaný člen redakční rady, redaktor a překladatel Jaroslav Šubrt, Jiří Pavlík, proděkan HTF UK a další.

Několikadenní debata o připravovaných tématech, mezi která patří např. ateismus, katolicismus v Anglii, prostor liturgie, Boží utrpení, či paměť a odpuštění, byla nesena několika hlavními akcenty – především ale zodpovědností za způsob, jakým se církev a víra prezentují v současném světě, jakým jazykem mluví a na čem staví. V debatě s opatem kláštera v Novém Dvoře Dom Samuelem padl zásadní požadavek doby – být schopni stavět na tradici, ale srozumitelně a aktuálně ji sdělovat svým současníkům.

Dominik Duka ve svém nedělním kázání před celou komunitou poukázal na to, že Bůh není primárně ten, kterého je třeba hledat, ale ten, který se nám sám zjevuje, který se nám nechává poznat. Poznání Boha, ačkoli je podmíněno jeho milostí, je principiálně možné a je důležité, aby bylo dále (i rozumem) rozvíjeno. Duka vyzdvihl jeden z přínosů trapistů české církvi a společnosti právě v jejich příkladné péči o liturgii a její okolí, která je krásná, srozumitelná a tím pádem i přitažlivá jako odlesk Boží přítomnosti mezi lidmi. V jakémsi středu těchto sil pracovala uplynulý víkend redakční rada revue Salve, aby rozpracovala nová čísla časopisu, jež by byla skutečně živým sdílením víry a jejích aspektů, otevřeným současnosti a komplikovaným problémům dneška. (Martin Bedřich)

11. 01. 2012