Vyhledávání Menu

Článek od Kajetána Holečka z Prahy

Říjnové setkání

Setkání bylo zahájeno ve středu 24. 10. mší svatou v 18.00 v kostele sv. Jakuba staršího v Kunraticích. Po mši jsme se přesunuli do domu Nazaret, kde jsme po dobu setkání přebývali a kde jsme se setkali s další skupinkou ministrantů, kteří dorazili později. Již v plném počtu jsme tedy povečeřeli. Po večeři jsme měli volný program, který jsme každý využili jistě jen ke svému prospěchu, hlavní však bylo posezení u krbu, kde jsme se vzájemně seznámili, sdělili si o sobě pár informací a zazpívali si pár písniček. Následovala modlitba breviáře, po jejímž skončení pokračovalo v posezení u krbu jen pár vytrvalejších. Další den jsme zahájili snídaní. Po jejím absolvování jsme se zúčastnili rozjímání v kapli domu Nazaret, které vedl otec Novák. Po skončení rozjímání následovala přednáška o procesu svatořečení, která se vztahovala k tématu celého setkání, tj. blahořečení 14 pražských mučedníků. Následovala mše v nově zřízené kapli domu Nazaret, kam jsme přede mší přenesli Nejsvětější. Po mši byl oběd a po něm vědomostní test. Na něj navázala přednáška, tentokrát na téma vlastních 14 mučedníků. Po této intelektuální zátěži bylo nutno se nějak občerstvit, šli jsme se tedy zahrát fotbal. Aby občerstvování nebylo málo, následoval velmi intelektuálně náročný film – Mission Impossible. Po tomto filmu jsme byli již tak vyčerpaní, že bylo nutno občerstvit po duši i těla a tak jsme se odhodlali k večeři. Po večeři jsme se již věnovali jen drobnému nezávaznému programu. Dalšího dne, tedy v pátek jsme den zahájili mší svatou v místním kostele. Po duchovním probuzení se probudili i naše žaludky a bylo tedy nutno je nějak zaplnit, zaplnili jsme je tedy snídaní. A poté již následovalo tak bolestné loučení a odjezd do našich domovů... 

 

27. 09. 2013