Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Říjnový Zpravodaj

... uvnitř čísla naleznete interview s kardinálem Miloslavem Vlkem o biskupské synodě v Římě, jíž se pan kardinál v tomto měsíci účastní, ústředním tématem synody je Boží slovo v životě a poslání církve. Dále je prostor věnován rozhovoru se sestrami trapistkami z nově vznikajícího kláštera Naší Paní nad Vltavou – sestra Marie Michaela odpovídá na otázky o poslání trapistických mnišek, o historii řádu obecně i ve spojitosti s naší vlastí, o budování kláštera. Dočtete se také o hospicu Dobrého pastýře, který zahájil provoz v Čerčanech.

Pokračování seriálu rozhovorů s řediteli církevních škol pražské arcidiecéze vás zavede do Ječné ulice – se Střední odbornou školou sociální svaté Zdislavy a s Církevní střední školou Jana Pavla II. vás seznámí jejich ředitelka paní Mgr. Marie Hotmarová.

Ve Zpravodaji také najdete všechny tradiční rubriky: programy biskupů, přehled míst, kde je v Praze možná eucharistická adorace, termíny televizních a rozhlasových přenosů mší, výběr informací z Act curiae, programy a  zajímavé akce středisek arcibiskupství, farností a dalších institucí, knižní novinky, historické kalendárium a úmysly apoštolátu modlitby.

Přílohou říjnového čísla je informační leták Pastoračního střediska s přehledem jím pořádaných akcí, kurzů, programů, rekolekcí, přednášek apod. a leták Růženec – kontemplativní modlitba nabízející těm, kdo s touto modlitbou ještě nemají mnoho zkušeností, malou pomůcku – popis formální stránky modlitby růžence krok za krokem.

 

POZOR, ZMĚNA!

Oznamujeme, že došlo ke změně v programu přednášek České křesťanské akademie Praha 6: v pondělí 20. 10. 2008 se měla v Pastoračním středisku konat přednáška prof. Vopěnky Matematika jako humanitní věda“. Tato přednáška byla zrušena (o případné náhradě budete informováni).

První setkání ČKA Praha 6 v tomto semestru se tedy uskuteční až 10. 11. 2008 (ve 20:00 v Pastoračním středisku), kdy o filosofce-fenomenoložce, osvětimské mučednici a světici Editě Steinové promluví doc.  RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

29. 09. 2008