Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Říjnový Zpravodaj

Úvodník Mons. Tomáše Holuba je zaměřen na říjnu vlastní mariánské téma, zamýšlí je nad jednou z invokací z loretánských litanií „Maria, Matko církve...“.

P. Benedikt HudemaV rubrice Ze života arcidiecéze naleznete obsáhlý rozhovor s P. Benediktem Hudemou o chystaném arcidiecézním setkání ministrantů. Značný prostor je dále věnován 20. výročí existence Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského – k této příležitosti přináší Zpravodaj články Mons. Aleše Opatrného, která stál u zrodu PS, Ignáce Muchy, vedoucího internetových projektů PS, a P. Michala Němečka, současného ředitele PS.

Autorem reflexe začátku akademického roku a zamyšlení nad posláním KTF UK je děkan fakulty Prokop Brož.

Dále Zpravodaj přináší obvyklé informace: program vysílání katolických bohoslužeb prostřednictvím ČRo 2 Praha, TV Noe a Radia Proglas; rozvrh eucharistického výstavu v pražských kostelích; diáře biskupů; výběr z Act curiae; programy středisek Arcibiskupství pražského a dalších center a institucí; pozvánky a nabídky; knižní novinky; nabídku duchovních cvičení v měsíci říjnu; říjnový kalendářík i historické kalendárium a úmysly apoštolátu modlitby na tento měsíc.

(kh)

 

Prosba redakce

Vážení čtenáři, redakce Zpravodaje se na Vás obrací s prosbou o spolupráci. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám, v nichž církev i skrze média působí, a v reakci na stále nové výzvy usilujeme o zlepšení obsahu i formy tohoto periodika pražské arcidiecéze. Abychom mohli lépe plnit své poslání, bylo by pro nás velkou pomocí znát Váš názor. Proto budeme vděční, když nám své poznámky, připomínky a návrhy týkající se Zpravodaje zašlete buď mailem na arcizpravodaj@seznam.cz, nebo na adresu Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Cenné pro nás budou zejména odpovědi na tyto otázky: •Čtete Zpravodaj se zájmem? Proč ano, proč ne? •Které informace v něm nejvíce vyhledáváte? •Považujete stávající rubriky za přínosné? •Co vám ve Zpravodaji chybí? •Jak se vám líbí jeho grafická podoba? Orientujete se ve Zpravodaji dobře?

Za veškeré reakce upřímně děkujeme!

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail:
arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754  

30. 09. 2011