Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rodný dům Karla Teigeho dnes slouží studentkám

Program:

9:30              - děkovná mše svatá v kostele sv. Jiljí na Husově ulici v Praze

10:30            - zahájení oslav v barokním refektář (vstup z kostela  sv. Jijlí nebo z ulice Husova 8), vystoupení hudební skupiny Bernie Band

12:00 - 17:00 - den otevřených dveří v KDS, Černá 14

14:30             - představení divadelního spolku Škopek v jídelně KDS V domě  

Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna je výchovné a ubytovací školské zařízení a nabízí mimopražským studentkám středního a vyššího odb. vzdělávání školské služby s celodenním stravováním během výukového týdne. KDS řídí a společně s civilními zaměstnanci v něm pracují řeholní sestry – dominikánky (www.dominikanky.cz).

Dům v Černé ulici byl postaven v roce 1882 pro Josefa Teigeho a jeho choť Aloisii. V roce 1900 se v Černé ulici 14 narodil známý literární teoretik Karel Teige (1900-1951). U Taigů v Černé ulici se spolu se studenty gymnázia z nedaleké Křemencovy ulice a dalšími literáty a umělci scházeli a založili zde svaz umělecké kultury zaměřující se jak na poetismus, tak na další příbuzné umělecké směry. Název Devětsil dali tomuto svazu bratři Čapkové.

V roce 1909 dům zakoupil Dětský Azyl milostného pražského Jezulátka. Ten v té době již 7 let pečoval o osiřelé děti, jejichž počet se každým rokem zvyšoval. Od roku 1907 se o výchovu dětí staraly sestry dominikánky. V roce 1937 se rodina Teigova z domu odstěhovala a došlo k nezbytným stavebním úpravám obytných prostor.

Poklidný život v Dětském azylu byl přerušen roku 1949, kdy z moci úřední byly děti z domu postupně umísťovány do jiných ústavů a dům byl převzat do státní správy. Sestry dominikánky byly 26. dubna 1951 z domu odvezeny do soustřeďovacích táborů a péče o děti byla předána civilním zaměstnancům. V roce 1990 byl dům v Černé ulici vrácen Kongregaci sester dominikánek. 30. srpna 1990 do Prahy přijely první tři sestry a začaly pracovat ve stávajícím Domově mládeže. (http://kds.op.cz, ap)

14. 05. 2009