Vyhledávání Menu

Rok české hudby 2014 u sv. Mikuláše

V rámci Roku české hudby připravuje pražské arcibiskupství v malostranském kostele sv. Mikuláše, kromě pravidelných denních koncertů od března do listopadu, také několik cyklů větších koncertů. Dva z nich jsou zaměřeny k liturgické době, ten hlavní se soustřeďuje na země Koruny české.

O velikonoční neděli 20. dubna zazní na koncertě s názvem Velikonoce v Praze kromě obligátního a takřka „pražského“ W. A. Mozarta též Regina coeli F. X. Brixiho a velikonoční moteto Terra tremuit J. N. Škroupa. Program provede orchestr Praga Sinfonietta za řízení Miriam Němcové.

Na sobotu 31. května je připraven Hold Matce Boží. Skladby kroměřížského skladatele H. I. F. Bibera Missa in contrapuncto a Vesperae Longiores Beatae Mariae Virginis provede vokální soubor Vagantes a instrumentální soubor In Nomine Consort za řízení Martina Konvalinky.

Dalším koncertem cyklu je vystoupení pěveckého sboru Pražští pěvci v sobotu 5. července. Za řízení Stanislava Mistra uslyšíme skladby B. M. Černohorského, J. D. Zelenky, B. Smetany a dalších, ale též ruských barokních skladatelů M. Berezovského a D. Bortňanského. Koncert nese název Pocta věrozvěstům. Celý koncert vyvrcholí skladbou L. Janáčka (dalšího letošního jubilanta) Otčenáš.

Vrcholem celého cyklu bude sobota 27. září. Na koncertě s prostým názvem Antonín Dvořák uslyšíme dvě vrcholná chrámová díla tohoto asi nejslavnějších českého skladatele: Biblické písně a Mši D dur. Koncert zazní v podání Piccolo Coro a Piccola Orchetra za řízení Marka Valáška, sólového partu v Biblických písních se zhostí Roman Janál.

Celý cyklus pak bude uzavřen v sobotu 6. prosince (výjimečně již v 17.00 hod.) koncertem Komorního sboru a instrumentálního souboru En Arché za řízení Vojtěcha Jouzy. Koncert nese název Adventní nešpory; kromě adventních skladeb G. P. da Palestriny, H. L. Hassera či A. Michny z Otradovic uslyšíme též jedno z nejniternějších děl B. M. Černohorského: Vesperae minus solemnes.

Pro pravidelné posluchače jsou k zakoupení zvýhodněné sezónní abonentky.

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která od svého založení v roce 1924 každých deset let připomíná významná výročí osobností české hudby. Důraz je kladen na práci s dětmi, s mládeží, na vyhledávání nástrojů pro oslovení publika, oživení různých tradičních i netradičních lokalit a prostor, spolupráci s médii, propojování lidí a projektů. (Vladimír Koronthály)

Aleš Pištora 27. 02. 2014