Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rok kněží v Arcidiecézi pražské

Dne 19. června, v pátek o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – jak již bylo oznámeno - zahájil Svatý otec papež Benedikt XVI. při slavných nešporách ve svatopetrském chrámu v Římě Rok kněží, u příležitosti 150. výročí úmrtí patrona kněží v duchovní správě, sv. faráře z Arsu, Jana Maria Vianneye. Ke slavnosti bude přinesena vzácná relikvie – srdce sv. faráře z Arsu.

Rok kněží vyhlásil Svatý otec ve svém projevu na plenárním zasedání Kongregace pro kněze ve Vatikánu letos v březnu. Tématem roku je „Věrnost Kristova, věrnost kněze“. Je to celocírkevní „ofenziva“ modliteb za kněze, za jejich „vnitřní obnovu v radostném znovunalezení vlastní identity, bratrství vlastního kněžského společenství (diecézního presbyteria) a svátostného vztahu s vlastním biskupem“ (list prefekta Kongregace pro klérus kardinála Claudia Hummese předsedům biskupských konferencí z 3. dubna 2009). Prefekt Kongregace také napsal k této příležitosti list všem kněžím. Za poslední roky vzrostl jejich počet ve světové církvi na 408 024.

V naší diecézi budou kněží slavit zahájení Roku kněží v jednotě se Svatým otcem a vlastním biskupem nejprve o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a především s věřícími ve svých farnostech. V sobotu dne 20. června se kněží sejdou v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha v Praze, při příležitosti kněžského svěcení, aby společně s kardinálem Vlkem zahájili tento důležitý rok obnov. Během roku se v arcidiecézi budou konat různé akce zaměřené k tématu a cíli tohoto Roku kněží. Informace o nich budeme přinášet na těchto stránkách.

V naší diecézi je 242 kněží, z toho je 100 kněží řeholních.

Na závěr Roku kněží o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v příštím roce se bude v Římě konat Světový den kněží.

(K Roku kněží lze najít mnohé impulsy a inspirující texty na těchto webových stránkách a na stránkách jednotlivých diecézí.

(LV)

19. 06. 2009