Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rok sv. Pavla a různost náboženství

V rámci Roku sv. Pavla se farnost tímto mezináboženským dialogem připojuje k celoevropským aktivitám reagujícím na Deklaraci o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím z II. vatikánského koncilu nazvanou Nostra aetate a následné dokumenty. Svými akcemi, které v tomto duchu nyní pořádá a nadále připravuje, odpovídá i na výzvy a historicky mimořádně významné aktivity papeže Benedikta XVI. na cestě smíření a bratrského dialogu mezi křesťany a židy. Svatým otcem vyslovené přesvědčení, že „současné přátelství bude i nadále sílit a vztahy mezi židy a křesťany budou přinášet své ovoce“ je také přáním organizátorů a účastníků těchto setkání.

Připraveno je setkání nad společným výkladem několika Žalmů, které se koná ve čtvrtek 14. května 2009 v 19:30 v refektáři kláštera augustiniánů (Josefská 8, Praha 1). Pozvání mimořádně přijal s velkým porozuměním a laskavostí pražský a vrchní zemský rabín Karol Sidon a za křesťanskou stranu se výkladu Žalmů zúčastní PhDr. Josef Blaha SJ, odborník na Starý zákon, dějiny judaismu a současnou židovskou filozofii.

Organizátoři k srdečnému pozvání dodávají: „Nenechte si ujít tuto zcela výjimečnou příležitost k vlastnímu duchovnímu obohacení a přijďte se s námi modlit!“. (ap)

07. 05. 2009