Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rok sv. Pavla bude zakončen v aramejštině

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla do baziliky sv. Petra a Pavla. Rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. při příležitosti 2000. výročí narození Pavla z Tarsu, tak bude zakončen tam, kde v pražské arcidiecézi také loni začal.

Velikou zajímavostí této mše bude přednes evangelia v aramejštině. Tento semitský jazyk, v němž Ježíš oslovoval své učedníky, je stále živý. Přestože byl příchodem arabsko-muslimského živlu do oblasti Blízkého východu výrazně zatlačen do pozadí, lze tento starobylý Kristův jazyk slyšet i dnes, a to nejen v liturgii východních církví, ale i na ulicích měst v Libanonu, v oblastech kolem Mosulu v severním Iráku či v syrské křesťanské obci Maloule vzdálené 56 km od Damašku.

Právě na území dnešní Sýrie na cestě do Damašku se z největšího nepřítele církve stal sv. Pavel jejím prvním misionářem. Poté, co se mu zjevil Ježíš Kristus, uvěřil a začal šířit evangelium v Malé Asii a v Evropě. Obrácení sv. Pavla, který byl stať mečem roku 65, se tak stalo jedním z kořenů křesťanství. Právě tato skutečnost má být ve spolupráci s Velvyslanectvím Syrské arabské republiky připomenuta četbou evangelia v aramejštině.

Dnešní doba globalizace a rozvoje komunikačních technologií není příliš příznivá pro uchování dialektů. Aramejštině tak hrozí definitivní zánik. Pro obyvatele několika vesnic v severní Sýrii je totiž jen mluveným dialektem, který nikdy nezapisovali. Zájem křesťanských obyvatel malé Malouly o dědictví svých předků, na které jsou náležitě hrdí, však nedovoluje, aby jazyk starý více než 3000 let zanikl docela. Dokonce i ve zdejší muslimské menšině má aramejština mnoho příznivců. Nedávno tak v Maloule vznikl institut, kde se aramejština nejen vyučuje, ale kde také působí odborníci, kteří se pokoušejí o vytvoření gramatiky a písma vhodného pro zápis aramejštiny.

Rok sv. Pavla vyhlásil papež Benedikt XVI. při příležitosti pravděpodobného 2000. výročí narození Pavla z Tarsu. Svatý otec v promluvě v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě při jeho vyhlášení 28. června 2007 zdůraznil, že Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a mučedníky jako byl svatý Pavel. "Nejdřív horlivý pronásledovatel křesťanů poté, co na cestě do Damašku padl na zem oslepen božským světlem, přešel bez váhání na stranu Ukřižovaného a následoval ho bez dalšího rozvažování. Žil a pracoval pro Krista; pro něho trpěl a zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad!" řekl tehdy papež.

Rok sv. Pavla probíhal nejen v Římě, ale také v jednotlivých diecézích a především na poutních místech, v chrámech a institucích, které nesou jméno svatého Pavla a jsou inspirovány jeho postavou a učením. Mezi mnohými akcemi, které byly při této příležitosti uspořádány v pražské arcidiecézi, jmenujme namátkou alespoň cyklus setkání tematicky zaměřených na osobnost apoštola Pavla s názvem Svatý Pavel jako člověk, který uspořádalo Pastorační středisko, přednášky v rámci Augustiniánského týdne či výtvarnou soutěž pro děti, kterou pořádalo Katechetické středisko.

K ukončení Roku sv. Pavla bude na slavnost sv. Petra a Pavla slavena mše svatá také v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18:00. Další informace naleznete na stránkách Arcibiskupství pražského, které byly tomuto roku věnovány - zde. (ap)

25. 06. 2009