Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rozloučení s Mons. Oto Mádrem

Rozloučení s Mons. Oto Mádrem v pražské katedále vedl Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, který ve své homilii mimo jiné připomněl události na Velehradě v roce 1985, na nichž měl velký podíl právě Mons. Mádr. Arcibiskup Duka také zdůraznil, že svědectví Mons. Mádra o síle ducha, věrnosti a nezlomnosti je výzvou pro naši církev ve 21. století. Ze svatovojtěšského místa vyzval přítomné, aby se Mons. Mádr nestal posledním mohykánem Kristových svědků.

Arcibiskup Duka ve své homilii dále řekl: "Celý svůj život náš zesnulý přítel a spolubratr Ota pracoval, organizoval s jemu vlastní prozíravostí a zaťatostí navzdory dialektickému materialismu. Zvítězil nad všemi prognózami těch, kteří slavnostně každý rok při svých výročích října a února pohřbívali Boha, celý duchovní rozměr lidského života a pochopitelně počítali hodiny agonie církve." 

Mons. Oto Mádra poté pohřbil děkan Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte společně s kardinálem Miloslavem Vlkem do hrobky na Vyšehradském hřbitově, která je pohledově orientována k památníku obětí totalitních režimů z řad kněží, řeholníků a řeholnic, mezi něž svým životem, utrpením a statečností Oto Mádr bezesporu patří. Při ukládání ostatků byla přítomna i Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, a slovenský politik František Mikloško. (www.cirkev.cz)

 

Homilie arcibiskupa Dominika Duky OP

Telegram kardinála Bertoneho apoštolskému nunciovi s poselství Svatého otce, který byl přečten na závěr bohoslužby (dokument MS Word)Telegram kardinála Bertoneho apoštolskému nunciovi s poselství Svatého otce, který byl přečten na závěr bohoslužby

Dopis arcibiskupa Otčenáška coby spoluvězně Mons. Mádra (v katedrále ho přečetl Mons. Tomáš Holub) (dokument Adobe PDF)Dopis arcibiskupa Otčenáška coby spoluvězně Mons. Mádra (v katedrále ho přečetl Mons. Tomáš Holub)

07. 03. 2011