Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Rybova mše na podporu Tříkrálové sbírky

Tříkrálova sbírka, která se v celostátním měřítku odehrává již podeváté, začala v pražské arcidiecézi mší svatou v neděli 4. ledna 2009, při níž kardinál Miloslav Vlk požehnal tříkrálovým koledníkům. Pražský arcibiskup při zahajování letošní sbírky řekl: „Sbírka nemá pouze shromažďovat finanční prostředky, ale slouží také k tomu, aby si nejmladší generace uvědomovala svou spoluzodpovědnost v sociální oblasti, aby se učila solidaritě a ochotě pro tuto oblast něco konkrétního udělat. Je to tedy aktivita důležitá i pro celou naší společnost.“

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Diecézní projekty, jimž by měla finančně pomoci Tříkrálová sbírka 2009, jsou dovybavení nově otevřeného charitního domu Gloria (azylový dům pro matky s dětmi v Praze), podpora charitního projektu pomoci migrantům a uprchlíkům (v Praze) a podpora výstavby vyšší odborné školy v indickém Bidaru (v místě, kde ADCH Praha podporuje též děti v projektu Adopce na dálku).

Skupinky malých koledníků, doprovázených jednou dospělou osobou, budou sbírku provádět do 11. ledna. Letošní Tříkrálové sbírky se v pražské arcidiecézi účastní také dobrovolníci z Polska (diecéze Katowice). (ap)

08. 01. 2009