Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

S biskupem Kajnekem po stopách apoštola Pavla

Cena je stanovena na 14 690,- Kč (jedná se o maximálně zvýhodněnou nabídku). V ceně je mezinárodní letenka Vídeň – Malta – Vídeň, 5x hotelové ubytování se snídaní a 4x večeře v Sliema na Maltě (hotel v bezprostřední blízkosti moře), odborný průvodce – kněz, letištní poplatky, komplexní cestovní pojištění. V ceně není započítáno: vstupy a fakultativní výlety cca 28,- EUR (platí se na místě).

Program zájezdu:

1. den: sraz v Břeclavi, transfer na letiště do Vídně a následně odlet na Maltu. Ubytování.

2. den: po snídani hlavní město Valletta. Přístav stráží Fort Sant Elmo. Prohlídka historického centra. Nejdůležitější stavba ostrova je arcibiskupská katedrála sv. Jana. Jsou zde hroby velmistrů a rytířů maltézského řádu a také muzeum. Palác velmistrů, dnes sídlo prezidenta Maltské republiky. Chrám Panny Marie, kostel sv. Pavla, procházka městem, osobní volno. Večeře a nocleh.

3. den: po snídani návštěva kostela sv. Pavla v Rabatu, vybudovaného na místě původního raně křesťanského kostela. Pod kostelem je jeskyně, kde údajně sv. Pavel žil tři měsíce po svém ztroskotání u ostrova v r. 60 n. l. Mdina – návštěva kostela sv. Pavla, kde se nachází známý obraz "Obrácení sv. Pavla" od Mattia Pretiho. Dingli, je malá vesnička jihozápadně od Rabatu, známá největšími maltskými útesy pojmenovanými Dingle Cliffs. Tyto útesy nahánějí hrůzu, zvláště když se podíváte dolů na moře. Vlivem počasí se občas u útesů nahromadí mlha, a pak máte pocit, že to není moře, ale mraky. Fakultativně lze na loďkách navštívit Blue Grotto – pozoruhodný přírodní útvar, klenutý otvor zařezávající se hluboko do skály. Jeskyně dostala jméno podle barvy, kterou mívá při slunečním svitu v ranních hodinách. Večeře a nocleh.

4. den: po snídani výlet na ostrov Gozo, návštěva poutního místa Ta Pina, kde se Panna Maria zjevila v 18. století. Baziliku v roce 1990 navštívil papež Jan Pavel II. a v roce 2010 papež Benedikt XVI. Návštěva hlavního města Victoria (původní město Rabat přejmenováno na počest anglické královny Viktorie), citadela, katedrála Panny Marie a katedrální muzeum, jeskyně Calypso, kde podle pověsti 7 let žil bájný Odysseus. Večeře a nocleh.

5. den: po snídani návštěva městečka Mellieha. Byly zde nalezeny zbytky nejstaršího jeskynního chrámu na Maltě. Nad oltářem je jeskynní malba, která zobrazuje Pannu Marii s dítětem. Už v dobách Johanitů byla tato jeskyně známou svatyní. Dnes je na tomto místě vybudován významný mariánský kostel. Saint Paul's Bay - záliv a stejnojmenné město. Sv. Pavel zde nedobrovolně přistál v r. 60 a pro Maltu to znamenalo první setkání s křesťanstvím. Fakultativně možnost navštívit ostrov sv. Pavla, kde loď ztroskotala a kde se nachází světcova

socha. Na místě, kde se po ztroskotání napil vody z pramene, byla postavena tzv. Studna apoštolů Ghajn Rasul. Odpoledne odpočinek na pláži. Večeře a nocleh.

6. den: odlet do Vídně, transfer do Břeclavi a následně odjezd vlakem do Hradce Králové a dalších míst. Poutní program je spojen s každodenní mší svatou. Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu.

Zájemci se mohou hlásit a žádat další info na telefonech 495 063 661, 737 215 328 nebo 734 435 368 či e-mailu dcs@bihk.cz, Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové. (www.dcshk.cz)

 

21. 05. 2012