Vyhledávání Menu

S biskupem Malým o lidských právech

Farnost sv. Antonína pořádá 6. března 2014 od 19.00 hodin v kostele sv. Klimenta (Praha 7, ulice Kostelní) besedu o lidských právech s biskupem Václavem Malým na téma: „Lidská práva ve světě“. Předseda rady Iustitia et Pax bude mluvit o vlastní zkušenosti a zážitcích z cest.

Biskup Václav Malý podniká v rámci rady Iustitia et Pax mnoho cest do zahraničí. V různých zemích se seznamuje s tím, jak spolu žijí vyznavači různých náboženství a jaký je vztah místních etnik. Mimo jiné navštívil Kosovo, Mongolsko, Írán, kde se setkal také se zástupci muslimských komunit. Měl možnost poznat nelehký život křesťanů v komunistické Číně. Při svém neoficiálním pobytu se tehdy setkal se zástupci disentu, obhájci lidských práv i členy jednotlivých církví. Během své cesty byl nepřetržitě sledován tajnou policií. Situaci v Číně mohl srovnat se situací na Kubě. Život obyčejných lidí poznával biskup Malý ale i v dalších zemích. V roce 2002 např. navštívil Čečensko, v roce 1994 Libanon, v posledních letech pak Súdán a Jižní Súdán.

Biskup Václav Malý jako předseda rady Iustitia et Pax (www.iupax.cz) je při svých cestách veden snahou poznat život a podmínky křesťanů v různých zemích světa a podpořit zejména ty, kteří jsou pronásledováni. Česká rada Iustitia et Pax se zabývá zejména dodržováním lidských práv v ČR i ve světě, vystupuje proti jejich porušování a předkládá informace o těchto skutečnostech široké veřejnosti. Sleduje zároveň sociální, ekologické a společenské problémy ve společnosti a usiluje o hledání takových přístupů k jejich řešení, které vedou ke snižování napětí - v duchu zásad sociálního učení katolické církve. Více na www.svatyantonin.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 03. 2014