Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

S Charitou ČR pomáhají i dobrovolníci a firmy

Další skupiny dobrovolníků vyrazily pomáhat do zaplavených oblastí. V Litoměřicích ve čtvrtek Charita přivítala osm skautů a skautek ze Zábřehu v doprovodu charitního pracovníka, kteří budou mimo jiné pracovat s vysavačem na bahno. V pátek dopoledne vyrazila z Brna také skupinka znojemských dobrovolníků. Míří do jihočeské Putimi, kde budou po celý víkend pomáhat především s otloukáním omítek.

„Nevysíláme dobrovolníky ve velkém, ale raději menší skupinky s přesnými úkoly. Snažíme se vše koordinovat se starosty, aby pro dobrovolníky byla v obci práce a oni svůj čas na místě maximálně využili,“ vysvětluje ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Dobrovolníky, ale i lidi, kteří si následky povodní odklízejí svépomocí, vybavuje Charita ČR potřebným nářadím, prostředky a technikou. „Podle současných zjištění je největší zájem o repelenty a podobné přípravky proti komárům,“ říká Pavel Šimek, koordinátor pomoci v Praze a středních Čechách. Podle zjištění Charity ČR bylo jen v tomto regionu poničeno na 1300 bytů a domů.

Vedle úklidových týmů jsou tak v terénu i odborníci na sociální šetření, kteří zjišťují, kam by měla směřovat přímá finanční pomoc. Na povodňovém kontě Charity ČR se v tuto chvíli shromáždilo 5 626 945 Kč a lidé zaslali 12 673 DMS (předběžné údaje). Z vlastních zdrojů již dříve uvolnila Charita ČR 2,62 milionu korun.

Mezi firmy, které Charitě ČR poskytly dar nebo své služby patří T-Mobile, Nadace České spořitelny, Skanska nebo DHL. Finanční dar věnovala také Náboženská matice, část prostředků na pomoc jde i z Tříkrálové sbírky.

Konto, DMS a další důležité údaje:

•          Sbírkové konto Charity ČR č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906.

•          DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777

•          krizová nonstop linka: 737 234 078

•          povodne@charita.cz – nabídky pomoci, dotazy veřejnosti, žádost o pomoc aj.

Více na http://povodne.charita.cz. (www.charita.cz)
14. 06. 2013