Vyhledávání Menu

Salvátorský Popelec umělců 2014

V kostele Nejsvětějšího Salvátora se 5. března 2014 uskuteční tradiční Popelec umělců. Od 18.00 hodin zazní v sakristii koncert s názvem „Hlas kontra bas“, v 19.00 hodin naváže v kostele mše svatá s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce a od 20.30 hodin se koná vernisáž intervence Jaromíra Novotného nazvaná „Introdukce“.

Již podevatenácté se v kostele Nejsvětějšího Salvátora uskuteční setkání pořádané vždy na Popeleční středu a navazující na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také zde je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry.

Program se odehraje ve třech částech a bude zahrnovat, hudbu, liturgii i výtvarné umění. Od 18.00 hodin proběhne v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora koncert s názvem „Hlas kontra bas“, při němž se setkají dvě neobvyklé osobnosti české hudební scény: zpěvačka Ridina Ahmedová a kontrabasista Petr Tichý. Spojení ženského hlasu a akustického kontrabasu v čisté, obnažené hudbě bez obvyklého vystlání dalšími doprovodnými nástroji rozezní náboženské texty s kajícím charakterem.

V 19.00 hodin naváže v kostele mše svatá s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce. Varhaní doprovod: Soňa Kružíková.

Po bohoslužbě (cca od 20.30 hodin) následuje vernisáž výtvarné intervence Jaromíra Novotného opět v sakristii kostela, při níž promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem. Doprostřed lodi akademického kostela budou vneseny procesní prapory, na nichž není žádný světec, žádný znak měšťanského či studentského spolku ani žádný zbožný citát. Jejich barevnost je redukována na valéry černé a šedé. Tím mají „uvádět“, jak svým názvem naznačuje i jejich autor malíř Jaromír Novotný, do dané liturgické doby. Letošní postní intervence u Nejsvětějšího Salvátora je výjimečná také tím, že poprvé není spojena primárně s architekturou kostela, ale především s jeho návštěvníky. Plátna budou vlát volně v prostoru těsně nad hlavami lidí.

Popelec umělců je společným projektem Akademické farnosti Praha a Centra teologie a umění při KTF UK.  Novotného instalace bude k vidění v interiéru kostela po celou postní dobu (tj. do velikonoc). Více na www.farnostsalvator.cz a http://ctu-uk.cz. (Jana Pláteníková)

Aleš Pištora 04. 03. 2014