Vyhledávání Menu

Salve 3/2014 – 25 let svobody

Výročím 25 let od pádu komunismu v naší zemi se zabývá i právě vycházející číslo Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu.

Čtvrt století svobody je příležitostí nahlédnout v několika sondách, z čeho čerpala svou energii obnova přítomnosti křesťanství ve společnosti a jakých podob nabrala. Církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody podává historik Jaroslav Šebek. Otázkami vyrovnávání se církve se svou minulostí se zabývá esej Tomáše Halíka. Vztah křesťanství a politiky od dob debat v disentu po svobodnou politickou reprezentaci nastiňuje bývalý politik a filozof Daniel Kroupa. Přítomnosti teologie na vysokých školách se věnuje Tomáš Machula, děkan Jihočeské teologické fakulty.

Roli církve v českoněmeckém dialogu smíření mapuje Miloslav kardinál Vlk. Pavel Černý, emeritní předseda ekumenické rady církví, sleduje rozvoj ekumenické spolupráce mezi křesťany po listopadu 1989. Dynamiku změn v řeholních společenstvích posledních pětadvaceti let vykresluje na příkladu dominikánského řádu jeho provinciál Benedikt Mohelník OP.

Součástí čísla je anketa, na jejíž dvě otázky: Na co jste za posledních 25 let v naší církvi hrdí? Co vás naopak mrzí? odpověděli K. Bendová, F. X. Halas, J. Hanuš, T. Holub, B. Kubáčková, V. Malý, A. Opatrný, J. Pleskot, A. Randa, J. Regner, J. Royt a G. I. Vlková. Závěrečné slovo patří Dominiku kardinálu Dukovi OP, který se vrací ke kořenům osvobození církve a připomíná konkrétní lidi a texty, které na sklonku 80. let sehrály v tomto ohledu klíčovou úlohu. Více na http://salve.op.cz. (Martin Bedřich)

Aleš Pištora 11. 12. 2014