Vyhledávání Menu

Sazka podpořila stavbu nových varhan pro katedrálu

Sazka a.s. se v souvislosti s představením projektu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které proběhlo ve Svatováclavské kapli 10. dubna 2015 za přítomnosti držitelů klíčů od Korunní komory, rozhodla, že nové varhany podpoří částkou 5 milionů korun.

„Sazka je hlavním partnerem českého sportu, ale také významných kulturních akcí v České republice. Podpora stavby varhan ve svatovítské katedrále je dalším projektem naší společenské odpovědnosti a jsme hrdí na to, že můžeme přispět tak vysokou částkou“, říká Robert Chvátal, generální ředitel Sazky.

Nový majestátní nástroj bude moci být v 21. století v jistém smyslu definitivní tečku za dostavbou katedrály. Katedrální varhaník a ředitel svatovítského kůru Josef Kšica říká: „Musíme mít na paměti, že nové varhany budou dlouhá léta naší vizitkou. Takový nástroj o nás řekne nejen to, jak daleko dospěl technický vývoj varhanářství ve světě, ale bude vypovídat i o velkorysosti našeho národa v jeho vztahu ke katedrále a Stvořiteli.“

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění.

Stavbu nových varhan je možné podpořit příspěvkem na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700 – UniCredit Bank. Prvními dvěma miliony korun přispěla Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Arcibiskupství pražské. Na účtu jsou však již složeny sponzorské dary několika desítek dalších firem a jednotlivců. Více na www.svatovitskevarhany.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 04. 2015