Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sbírka na záchranu přemyslovských fresek

Účastníky a všechny, kdo celou akci připravovali, kardinál Vlk pozdravil ve svém dopise zaslaném duchovnímu správci farnosti P.ThLic. Mariuszi Gerardu Kuźniarovi. Pražský arcibiskup oceňuje, že jim osud vzácných fresek v kostele Stětí sv. Jana Křtitele není lhostejný. Akce proběhne pod patronací senátora Jana Nádvorníka a některých sponzorů.

Sbírka bude slavnostně vyhlášena v neděli 26. dubna v 18 hodin na koncertě v hostivařském kostele. Na koncertě vystoupí orchestr i dětský sbor Základní umělecké školy Trhanovské náměstí a o historii kostela a jeho fresek bude přednášet historik Márius Maták.

Na záchranu unikátních fresek z doby, kdy vládli poslední Přemyslovci, chyběly dosud peníze. Sbírka má tedy pomoci financovat jejich opravu. Fresky pokrývající celou plochu kostelní apsidy byly objeveny a částečně odkryty v roce 2007. Jejich ústředním motivem je zobrazení postavy oslaveného Krista.

Hostivařský farní kostel je působivý objekt, vyvolávající pocit starého původu, byť poněkud stíraný pozdějšími úpravami. Půdorys chrámu Stětí sv. Jana Křtitele je jednoduchý: na obdélníkovou loď navazuje polokruhová apsida. Zasvěcení kostela je starobylé. Písemně je ovšem chrám doložen nepřímo, ale dostatečně přesvědčivě, až k roku 1352. Přesto bývá v literatuře na základě charakteristického půdorysu a s přihlédnutím k okénku v presbytáři často řazen mezi románské kostely. Chrám však představuje architektonicky natolik prostou stavbu, s minimem detailů, že je nesmírně obtížné ji odpovědně datovat.

Hostivařský chrám byl podle všeho ve 13. století sázavským klášterem přestavěn do podoby, kterou má v podstatě dodnes. Od počátku byl trvalou součástí farní sítě říčanského děkanátu. Právo patronátu příslušelo klášteru. Chrám prošel v 19. století "očistnými" stavebními úpravami, které znamenaly porušení celkového vnějšího dojmu. (ap)
23. 04. 2009