Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání se svatým Pavlem ve všední den

Jedná se o praktickou pomůcku pro plnější prožití jubilejního Roku svatého Pavla, který Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti dvoutisícího výročí apoštolova narození. Autor předkládá krátká zamyšlení nad vybranými úryvky z listů sv. Pavla, která mají sloužit jako podněty k reflexi, uvedení do rozjímání a modlitby. Knížka obsahuje texty pro každý všední den od poloviny října do závěru jubilejního roku.

Tuto publikaci v ceně 28 Kč si můžete objednat prostřednictvím internetové nabídky na stránkách Pastoračního střediska. 

Z autorova průvodního slova k publikaci:

Rok svatého Pavla vybízí takřka samozřejmě k „novému oprášení“ Pavlových listů. Tyto listy se sice předčítají v liturgii, ale ne v celé šíři, a proto právě v tomto roce můžeme odhalit ty texty méně známé. Ale i texty známé notoricky nebo skoro notoricky mohou nově oslovit, nejen proto, že (aspoň některé) pavlovské pasáže jsou pověstné svou obtížností a hloubkou, ale také proto, že styl je velmi živý, provokující – a čtenář nemůže zůstat lhostejný, „stejný jako dřív“. Buď si Pavla zamiluje a oblíbí, nebo si ho… Některé texty jsou poněkud „abstraktní“, jiné mnohem více zaměřené na konkrétní život. I proto se dá říci, že následující texty „uspokojí“ každého člověka: jak toho „laděného spíš intelektuálně“, tak toho „zaměřeného spíš na praxi“.

Krátké úvody k jednotlivým textům nejsou míněny jako vyčerpávající komentáře, ale spíš jako podněty k reflexi, resp. k modlitbě. V některých případech tyto úvody obsahují i stručné vysvětlující poznámky k těžším místům nebo klíčovým tématům či pojmům. Bude vhodné doplnit tyto krátké podněty úvody k listům, obsaženými například v našich Biblích.

Nezbývá než popřát, aby tato dobrodružná pouť se svatým Pavlem byla osvěžující…  a přivedla ke Kristu… alespoň o krok blíž. Pokud se tak stane, tak dodnes živá Pavlova slova splní svůj účel.

P. Angelo Scarano

Více informací: Pastorační středisko

(aj)

07. 10. 2008