Vyhledávání Menu

Se všemi se loučím a těším se na shledanou


Tělo zesnulého kardinála Miloslava Vlka bylo v sobotu 25. března po zádušní mši svaté uloženo do arcibiskupské hrobky v nové části katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde spočívají ostatky kardinálů 20. století, například Františka Tomáška (1899-1992) či Karla Kašpara (1870-1941). Pohřeb ukončil poslední rozloučení s kardinálem, který zemřel ve věku 84 let. Tisíce lidí se s ním přicházely rozloučit také v předchozích dvou dnech, kdy byla jeho rakev vystavena v katedrále a v kostele sv. Benedikta. 


78516


Zádušní mši sloužil kardinál Dominik Duka. Připomněl snahu kardinála Miloslava Vlka o obnovu významu církve po listopadu 1989, to, že budoval úřad Arcibiskupství pražského, pomáhal při budování církevního školství a položil základy arcidiecézní charity. Kardinál Vlk krátce před smrtí věnoval při osobním setkání kardinálu Dukovi knihu „Umývač oken a arcibiskup“, kterou vydala Cesta 121.

Kázání pronesl emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který připomněl působení kardinála Vlka za socialismu, kdy nesměl kázat a živil se například jako umývač oken nebo archivář. Obřady posledního rozloučení vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Za veřejnost se s kardinálem Vlkem rozloučil bývalý rektor Karlovy univerzity Ivan Wilhelm. Apoštolský nuncius v Praze Giuseppe Leanza přečetl telegram od papeže Františka. V katedrále zazněl i úryvek z poslední vůle kardinála Vlka, ve které mimo jiné píše: „Se všemi se loučím a těším se na shledanou.“

Posledního rozloučení se zúčastnila rodina pana kardinála, čeští a moravští biskupové, zástupci řádů, církevních hnutí a přes tři tisíce dalších věřících. Ze zahraničí přijeli předseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský; kardinál Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit, thajský arcibiskup z Bangkoku; kardinál Joachim Meisner, emeritní arcibiskup z Kolína nad Rýnem; kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní arcibiskup krakovský; kardinál Christoph Schönborn OP, arcibiskup vídeňský; kardinál Josip Bozanić, chorvatský arcibiskup ze Záhřebu a biskup Rudolf Voderholzer z Řezna. Nechyběli ani zástupci církví sdružených v Ekumenické radě církví v čele s jejím předsedou Danielem Fajfrem, ministři Karla Šlechtová, Pavel Bělobrádek, Daniel Herman a Marian Jurečka. Armádu ČR reprezentovali náčelník generálního štábu Josef Bečvář a hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal.

Kardinála Vlka vyprovodil na poslední cestu kromě modliteb a vzdání díků sborový zpěv Svatováclavského chorálu a zvuk největšího zvonu v katedrále i v celé České republice, Zikmunda. Na počest zesnulého se zvony v katedrále rozezněly již před zahájením mše. Zvon Jan Křtitel zněl 19 minut na připomínku 19 let kardinálova působení v úřadu arcibiskupa. Rakev k hrobce nesli i českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a plzeňský biskup Tomáš Holub. Důstojnost celého obřadu ocenila mimo jiné i sestra pana kardinála Vlka, paní Růžena Lívancová.

Kardinál Miloslav Vlk stál v čele české katolické církve v přelomové polistopadové době. Výrazně se zasloužil o ekumenickou spolupráci křesťanských církví v ČR a zasadil se o nový pohled na Mistra Jana Husa. Historikové oceňují i jeho přínos k česko-německému dialogu a usmíření obou národů. Před rakví s jeho tělem byla nesena dvě významná jemu udělená ocenění, Řád Tomáše Garriqua Masaryka za zásluhy o demokracii a Velký kříž za zásluhy od Spolkové republiky Německo.

(s využitím servisu ČTK, Arcibiskupství pražského a ČBK)

Stanislav Zeman 27. 03. 2017