Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sedm slov Charlese Gounoda zazní v chrámu sv. Mikuláše

Komorní sbor En Arché, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň pod vedením dirigenta Vojtěcha Jouzy provede kromě skladby "Sedm posledních slov Krista na kříži" (Les sept dernières paroles du Christ sur la croix) Charlese Gounoda také velkopáteční moteta skladatelů G. P. Palestriny, T. L. da Victoria, M. Haydna, J. D. Zelenky.

„Posledních sedm Kristových slov“ jsou výroky Ježíše Krista pocházející ze čtyř evangelií Nového zákona, které pronesl Kristus na kříži. Křesťané mají tato Kristova slova ve zvláštní úctě. Jsou považována za výklad ukřižování a za poslední pokyny pro Kristovy učedníky. Těchto sedm posledních slov bylo mnohokrát zhudebněno. Nejznámější kompozice pochází od Josepha Haydna a dočkala se mnoha úprav a instrumentací. Kromě Charlese Gounoda, zhudebnil tento motiv např. také César Franck.

Bohoslužba slova s duchovní hudbou pořádaná na Velký pátek je jedním z tradičních duchovně hudebních večerů, které v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně Arcibiskupství pražské organizuje. Tyto večery spojují koncertní provedení chrámových a duchovních skladeb s duchovním slovem, modlitbou či požehnáním. Kromě pravidelných bohoslužeb a bohoslužeb slova s duchovní hudbou se v malostranském kostele sv. Mikuláše pořádají také pravidelné koncertní cykly. (Aleš Pištora)

22. 03. 2013