Vyhledávání Menu

ŠÉFREDAKTOREM REVUE SALVE SE STAL BENEDIKT MOHELNÍK


Ve dnech 8. až 10. ledna 2016 proběhla v trapistickém opatství v Novém Dvoře tradiční redakční rada revue Salve. S ohledem na své další povinnosti se po více než 15 letech rozhodl dosavadní šéfredaktor kardinál Dominik Duka předat revue do plné zodpovědnosti mladším spolupracovníkům. Novým šéfredaktorem byl jednomyslně zvolen současný dominikánský provinciál Benedikt Mohelník, v jehož osobě bude i nadále zaručena kontinuita směřování revue, která v současnosti patří k nejvýraznějším českým teologickým časopisům.


55461


Kardinál Dominik Duka revue Salve dlouhodobě podporoval, na přelomu tisíciletí ji dokonce zachránil před zánikem, když ji jako královéhradecký biskup na čas převzal přímo pod svou ochranu. Byl to on, kdo navrhoval mnohá témata a kladl palčivé otázky a coby biskup zajišťoval svobodný prostor zcela otevřené debaty v redakční radě, z níž pak krystalizovala jednotlivá konkrétní čísla. Připomeňme jen třeba výrazná čísla o migraci a integraci, spravedlivé válce, prostituci, modernismu, papeži Piu XII., moderní biblistice či zkušenosti francouzské církve, mnišství či ženách v církvi, ale i čísla o vztahu církve a kultury v různých jejích podobách. Díky Dukovi se také otevřela mnohá nová okna a kontakty směrem k evropské a světové církvi. Všichni členové redakční rady proto dosavadního šéfredaktora požádali, aby i nadále byl, pokud mu to povinnosti dovolí, s revue Salve v kontaktu a přijal roli „čestného šéfredaktora“.

Setkání redakční rady podpořil svou návštěvou i opat kláštera Dom Samuel, který hovořil o důležitosti působení na vzdělané elity v národě a o potřebě vhodného zviditelňování křesťanství ve veřejném prostoru. Popřál, aby takovým výmluvným znamením evangelia byla v Čechách i revue Salve. Ocenil dále její rozkročenost a vyváženost mezi vysokou úrovní abstraktního myšlení a zároveň smyslem pro reálný život a konkrétní detail, jak se např. ukazuje ve výběru rozhovorů a pravidelném bohatém obrazovém doprovodu.

Mezi chystanými tématy, která se na redakční radě probírala, byla například liturgie a liturgika, arabské křesťanství, výročí 800 let dominikánského řádu nebo Skutky apoštolů. Promýšlela se však také budoucí čísla o umění a církvi v Rakousku, o křesťanské ekologické etice nebo o národní identitě. Více na www.salve.op.cz. (Martin Bedřich a Norbert Schmidt)

Aleš Pištora 12. 01. 2016