Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Seminář biskupů o církevních hnutích

Během audience (17. 5.) Benedikt XVI. řekl, že charismata hnutí a nových komunit mají být ze strany církve přijímána "s velkou láskou" a bez "povrchních a zjednodušujících předsudků".  Seminář je pokračováním setkání Benedikta XVI. se zástupci více než sta hnutí a komunit na náměstí sv. Petra 3. 6. 2006 o svatodušní vigilii.Ve svém projevu papež zdůraznil, že církevní hnutí a nové komunity různými dary obohatily církev, zvláště po II. vatikánském koncilu, jako například efektivní křesťanskou formací, svědectvím o věrnosti a poslušnosti vůči církvi, misijním elánem, péčí o chudé a hojností povolání.

"Velká láska, s níž vycházíme vstříc církevním hnutím a společenstvím," řekl papež, "nás vede k tomu, abychom je odpovídajícím způsobem poznali, bez povrchních dojmů a zjednodušeného hodnocení. Pomáhá nám také chápat, že církevní hnutí a nové komunity nejsou problém či riziko navíc, které jen násobí naše již tak tíživé povinnosti. Ne! Jsou Pánovým darem a spolu se svými charismaty vzácným zdrojem obohacení celého křesťanského společenství. Nesmí jim tedy chybět důvěryplné přijetí, které jim dá prostor a ocení jejich přínos pro život místních církví."

Benedikt tedy naznačil, že "obtíže či nedorozumění v jednotlivých otázkách neopravňují k uzavřenosti". Vývoj v posledních desetiletích přispěl podle něj k překonání "řady předsudků a napětí". Důležité je, aby bylo stále zralejší společenství mezi všemi složkami církve, aby všechna charismata s ohledem na svá specifika mohla naplno a svobodně přispívat k budování jediného Těla Kristova. Papež ukázal jako styl, který k tomu vede, dialog a spolupráci a jako cesty, po nichž je dobré se vydat, obezřetnost, trpělivost a velkou lásku, zvláště tam, kde je zapotřebí něco opravit.

„Kdo je povolán ke službě rozlišování a vedení," upozornil papež, "nemůže si nárokovat nadvládu nad charismaty, ale spíše bdít nad tím, aby je neuhasil ,a odolávat pokušení přizpůsobit navzájem to, co Duch svatý zamýšlel jako mnohotvárnost, jež vede k budování a šíření jediného Kristova Těla, které Duch Svatý upevňuje v jednotě."

Kardinál Stanislaw Rylko, předseda Papežské rady pro laiky, seminář ukončil slovy: "Bůh byl během těchto dní mezi námi. Nyní začíná skutečná práce. Vrátíme se do svých diecézí, abychom svědčili o tom, co jsme prožili, posíleni tím, co jsme obdrželi od Ducha Svatého, a povzbuzeni slovy a učením Petrova nástupce."  

Převzato z TS ČBK.

26. 05. 2008