Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Seminář "Jak minimalizovat dopady finanční krize na svět práce"

Akce se koná v sobotu 14. února 2009 ve Vzdělávacím institutu Sdružení Česká katolická charita v Praze 2, Máchova 7. Prezentace účastníků se uskuteční v sobotu 14. února 2009 od 8:15 do 9:00, kdy začíná program. Přihlášky je třeba zaslat v nejbližší době. S příspěvky vystoupí JUDr. Bedřich Vymětalík, PhDr. František Schildberger, Wolf Reichert, Oswald von Nell a prof. Lubomír Mlčoch.

Globální finanční krize a na ni navazující hospodářská krize patří k nejzávažnějším problémům dnešní doby. Jak na ni reagovat? Jak ji řešit? Narůstá počet komentářů a návrhů, krize však pokračuje dál a její konec zůstává v nedohlednu.

Dochází ovšem k dost důležitému posunu v jejím hodnocení. Příčiny krize se v jejím počátku spatřovaly převážně v selhání finančních institucí a zdůrazňovala se nutnost radikálních změn k zamezení obdobných selhání v budoucnosti. Dnes už stále častěji čteme články a komentáře, že vlastně krize je něčím přirozeným, že její období se pravidelně střídá s obdobím prosperity a že jí ani dost dobře nejde zabránit stejně jako nelze zabránit povodním či krupobití.

Pokud jde o odstranění následků, řešení se spatřuje ve mzdovém uskrovnění zaměstnanců, finanční sektor se také musel uskrovnit. Mlčky se předpokládá, že se časem všechno vyřeší. Je to dobře, nebo špatně? Máme se s takovou rezignací spokojit, nebo hledat jiné řešení? V čem spočívá? Nestojí za to se s ním seznámit? Existuje vůbec jiné přijatelné řešení? Jak lze minimalizovat důsledky krize na svět práce? Jakou úlohu může sehrát Evropská unie?

Na tyto otázky, které se dotýkají každého z nás, můžete hledat odpovědi na tomto semináři. Pořadatelé upozorňují, že rozumné, obecně přijatelné řešení existuje a že je dokonce velmi potřebné pro ekonomiku, pokud chce být v delším časovém horizontu úspěšná. Je to řešení vycházející z křesťanských sociálně etických přístupů.

Jak minimalizovat dopady finanční krize na svět práce - program, organizační informace, přihláška (dokument MS Word)Jak minimalizovat dopady finanční krize na svět práce - program, organizační informace, přihláška

Převzato z TS ČBK.

11. 02. 2009