Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Seminář o "kauze katedrála"

Cílem semináře je pokusit se vnést světlo do spletitých záhybů současného soudního sporu, do problematiky historie založení a dostavby a mezinárodních souvislostí. Prostřednictvím pohledu nezávislých odborníků budou uvedeny na pravou míru mýty kolující na veřejnosti a zastiňující pravou skutečnost.

Seminář bude moderovat Radko Kubičko (vedoucí redakce Českého rozhlasu 6). K nahlédnutí budou připraveny relevantní dokumenty z archivu Metropolitní kapituly u Sv. Víta. Večer v 18:00 připomene dokončení chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá, kterou bude v pražské katedrále celebrovat generální vikář Mons. Michael Slavík.

 

Program semináře:

1)      Založení katedrály – PhDr. Klára Benešovská, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

2)      Katedrála v moderní době – Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)

3)      Historické právní souvislosti – Doc. JUDr. Jiří Kejř DrSc. (člen Učené společnosti České republiky)

4)      Současná právní situace – JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (prorektor vysoké školy Cevro Institut)

5)      Srovnání s okolními zeměmi – Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)

 

Staleté úsilí o dostavbu symbolu české státnosti bylo završeno dne 12. května 1929 slavnostním vysvěcením chrámu sv. Víta. 80 let poté je fenomén katedrály symbolem i mnoha dalších věcí. Již několik let trvající spor ukazuje vztah našeho národa k vlastním dějinám, komunistické minulosti a křesťanským kořenům. Katedrála, která by jako symbol jednoty křesťanského národa měla lidi spojovat, je dnes zdrojem sváru. Ten má neblahý vliv na celou českou společnost a její vztah k duchovním hodnotám. Jak se alespoň podle mediálního zájmu zdá, její osud není lhostejný nikomu. Jde nám tedy všem o nějaké hodnoty, ať už jimi jsou jednota národa či hlubší smysl této jednoty. A to je snad na „kauze katedrála“ to pozitivní. (ap)

 

Bližší informace: Aleš Pištora, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, tel.: +420/ 220 392 117, mobil: +420/ 724 882 842

05. 05. 2009