Vyhledávání Menu

Seminář o sociálním bydlení v praxi


Arcidiecézní charita Praha zve na odborný seminář, který je určený poskytovatelům sociálních služeb, žadatelům o dotace pro účely sociálního bydlení, veřejné správě a dalším zájemcům. Seminář se koná 13. května 2016 od 14.00 hodin ve školícím středisku Marianeum (Máchova 7, Praha 2).


60277

Foto: http://krystof.cz


Seminář Sociální bydlení v praxi bude vycházet ze zkušeností Arcidiecézní charity Praha jako poskytovatele sociálního bydlení pro matky s dětmi, které opouští azylové domy. Je určený poskytovatelům sociálních služeb, žadatelům o dotace z EU fondů pro účely sociálního bydlení, veřejné správě, novinářům, studentům a dalším zájemcům o problematiku sociálního bydlení.

Program semináře bude zaměřen na praktické poznatky v oblasti sociální práce s klienty sociálního bydlení, mj. bude představena případová studie konkrétní rodiny. Vedle toho získají účastníci informace o možnostech financování sociálního bydlení. Organizátoři prosí zájemce o potvrzení účasti na www.praha.charita.cz/socialnibydleni. (www.praha.charita.cz)

Aleš Pištora 06. 05. 2016