Vyhledávání Menu

Seminář Život v Duchu

Komunita Chemin Neuf pořádá klasický seminář podle Ernsta Sieverse

„ŽIVOT V DUCHU“

Jde o formu duchovní obnovy, která během 12 setkání prochází základní rozhodnutí se pro Boha, vyznání víry a odvahu žít s Bohem.

Setkání budou probíhat od 11. února 2014 vždy od 19:00 v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská ulice, Praha 1.

Setkání zahrnují modlitby, přednášky, práci s Písmem svatým, skupinky a rozhovory.

Přihlašování emailem na seminar@chemin-neuf.cz.

Bližší informace na http://www.chemin-neuf.cz/akce/Pro-mladez-18-30-let/Duchovni-obnova-Zivot-v-Duchu

23. 01. 2014