Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání arcibiskupa s řeholníky aneb Bůh nemiluje show

Je již dlouholetou tradicí, že diecézní biskupové se setkávají  v tento den s řeholníky, aby s nimi oslavili svátek osob zasvěcených Bohu. Setkání proběhlo v rámci oslavy svátku Uvedení Páně do chrámu neboli tzv. Hromnic a tentokrát se konalo v klášterním kostele sv. Jiljí u bratří dominikánů na Starém Městě pražském. Při žehnání tzv. hromničných svící kardinál Vlk citoval kázání svatého Sofronia, biskupa jeruzalémského: „Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety....tak i my, jsouce osvíceni jeho světlem a držíce v rukou všem viditelné světlo svíce, spěšně vyjděme naproti tomu, který je světlo pravé.“ „Dnešní den si připomínáme na osobě Simeona a Anny, že Bůh naplnil své starozákonní předpovědi v Kristu. Simeon a Anna byli svědky naplnění proroctví Malachiášova: „vstoupí do svého chrámu Pán“. Pán přichází ostatními nepozorován v podobě dítěte, nepoutá na sebe pozornost, nedělá ze svého příchodu „show“. Dává se spatřit a poznat těm, kdo jsou schopni ztišení.“, připomněl ve svém kázání přítomným lidem, kteří zasvětili svůj život Bohu.

Během bohoslužby pražský arcibiskup vyjádřil také poděkování jménem celé arcidiecéze řeholníkům a řeholnicím za to, že naplňují své poslání podle jednotlivých řádových charismat. „Bez vašich různých charismat a bez vašich sepjatých rukou by byla církev chudá“, řekl ve svém poděkování.

Setkání se zúčastnil také Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský pověřený v rámci diecéze péčí o řeholníky.

02. 02. 2008