Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání Arcidiecézní charity Praha se zástupci Caritas Europa

Účelem jejich cesty bylo jednání na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Vzhledem k nadcházejícímu předsednictví České republiky v EU se hovořilo především o prioritách ČR na toto období.

V odpoledních hodinách poté proběhlo setkání s pracovníky migračních center z různých diecézních či arcidiecézních Charit České republiky. Za ADCH Praha se setkání zúčastnila vedoucí migračního oddělení Světlana Porche. Probírala se aktuální situace v oblasti migrace a azylu a také výhledové možnosti spolupráce.

V úterý 9. prosince Arcidiecézní charita Praha zajistila návštěvě z Caritas Europa prohlídku Přijímacího střediska pro žadatele o azyl v Praze na Ruzyni. V tomto zařízení ADCH Praha poskytuje žadatelům sociální a právní poradenství, pořádá pro ně volnočasové aktivity a zajišťuje humanitární šatník. Rovněž zde realizuje aktivity zaměřené na rizikové skupiny mezi žadateli o azyl (monitoring situace, preventivní besedy o obchodování s lidmi, psychosociální pomoc a jiné).

Všechny zúčastněné strany hodnotily tuto návštěvu jako velice přínosnou a uvítaly by, kdyby navázané kontakty byly udržovány i nadále a pohloubila se i vzájemná spolupráce. (jn)

18. 12. 2008