Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání biskupů České církevní provincie

Na prvním zasedání České církevní provincie za působení nového arcibiskupa byly projednávány otázky společné všem českým diecézím. Proběhla diskuse o organizačních otázkách Arcibiskupského semináře a vyhlídkách do budoucna. Arcibiskup Duka v této souvislosti zdůraznil potřebu hledat nové modely formace kněží. Biskupové hovořili také o Katolické teologické fakultě UK a konkrétně diskutovali o možných pravidelných setkáních s představiteli KTF UK. Po skončení zasedání biskupové na pozvání arcibiskupa Duky společně slavili mši svatou k výročí posvěcení pražské katedrály a v Sále kardinála Berana poté společně povečeřeli.

Církevní provincii tvoří k podpoře společné pastorační činnosti sousední diecéze. V čele České církevní provincie, která je jednou ze dvou církevních provincií římskokatolické církve na území České republiky, stojí metropolita, jímž je arcibiskup pražský. Titul metropolity má počátky ve 4.- 5. století n. l. a jeho postavení se vyvíjelo ve smyslu nadřazení některého biskupa pro teritorium širší, než byla diecéze. Ve středověku se titul metropolita prakticky ztotožnil s titulem arcibiskupa. Zřízení arcibiskupství v Praze roku 1344 znamenalo církevní osamostatnění českého státu a jeho podřízení v církevních věcech pouze a přímo papeži. Na pražského arcibiskupa přešel i starší titul metropolity. (ap)

14. 05. 2010