Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání kardinála Vlka se zaměstnanci arcibiskupství

Kardinál Vlk se se svými spolupracovníky rozloučil a poděkoval jim za vzornou spolupráci v celém období, kdy stál v čele arcidiecéze. Zvláště vyzdvihl práci Michaela Slavíka, Th.D., který byl celou polovinu tohoto období ve funkci generálního vikáře a moderátora kurie, a především jeho zásluhou a pod jeho vedením se dostala arcidiecéze na tu úroveň, ve které bude předávána nástupci.

Jmenovitě vyzdvihl i hlavního ekonoma diecéze Ing. Karla Štíchu, který po šestnáct let vedl její majetkový odbor, ekonomii a finance. Jeho odbornou úroveň ocenili při vyjednávání s vládou o majetkovém vyrovnání i ministři vlády. Za jeho zásluhy o diecézi mu Svatý otec Benedikt XVI. udělil  řád sv. Řehoře. Dále  poděkoval jmenovitě paní kancléřce JUDr. Marii Kolářové, Th.D., za její vynikající práci ve vedení kancléřství. Pod jejím vedením se organizace úřadu dostala po stránce právní na vysokou úroveň.

Kardinál Vlk poděkoval výslovně ještě celé řadě dalších pracovníků a zdůraznil, že dnešní úroveň úřadu i celé arcidiecéze  je výsledkem společné práce všech. S vděčností mluvil o vynikajících mezilidských vztazích, které mezi pracovníky arcibiskupství panovaly. Ve zbytku setkání setrvali všichni v přátelských rozhovorech s odcházejícím  kardinálem Vlkem i mezi sebou.

Posledním administrativním aktem, který kardinál Vlk ve své funkci podepsal, byly dokumenty o udělení arcidiecézní zlaté a stříbrné svatovojtěšské medaile Michaelovi  Slavíkovi, Th.D., a kancléřce Marii Kolářové, Th.D., které jim budou předány v neděli 11. dubna po mši sv. v pražské  katedrále. K tomu budou odevzdány i zlaté medaile Benedikta XVI. a  osobní medaile kardinála Vlka. Slavnostním předáním pražské arcidiecéze novému arcibiskupovi Mons. ThLic Dominikovi Dukovi na závěr velikonočního týdne dne 10. dubna se uzavírá  funkční období dosavadního pražského arcibiskupa kardinál Miloslava Vlka. (ap)

09. 04. 2010