Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání kněží a biskupů na Svaté Hoře

V listu pražského arcibiskupa, který byl na počátku letošního roku adresován kněžím, jáhnům a pastoračním a charitním pracovníkům, se kardinál Duka svěřil svým spolupracovníkům, kolik úkolů před ním stojí a jak málo času má k dispozici. „Jsem si bolestně vědom toho, že uprostřed všech úkolů a složitých jednání, která za církev vedu, nemám dost času pro styk s Vámi,“ zformuloval svou omluvu pražský arcibiskup.

Nedávné setkání na Svaté Hoře mělo spolu s dalšími, která se připravují, být příležitostí tuto situaci napravit. Třídenního jednání se zúčastnilo celkem třicettři kněží včetně kardinála Duky, pomocných biskupů pražské arcidiecéze Karla Herbsta SDB a Václava Malého, generálního vikáře Mons. Michaela Slavíka, biskupského vikáře pro pastoraci P. Michala Němečka a ředitele arcidiecézní charity P. Vojtěcha Eliáše. Kněží vikariátu Vlašim, Benešov a Příbram hovořili společně o své pastoraci a životě diecéze. Dostatečný prostor byl věnován také kritickým otázkám. Jednání bylo velmi konstruktivní a spokojenost panovala jak na straně biskupů, tak na straně kněží. Každé ráno se slavila společná mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Ve zmíněném listě spolupracovníkům pražský arcibiskup mimo jiné také napsal, že „hlavním úkolem byla a zůstává pastorace a evangelizace“. Jelikož je společnost ve stálém pohybu, je třeba reflektovat neustále činnost v této oblasti, „abychom byli na úrovni doby“. Také z tohoto důvodu budou setkání i nadále pokračovat. Na prosinec je plánováno setkání s kněžími dalších vikariátů. (P. Michal Němeček, Aleš Pištora)

17. 10. 2012