Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání křesťanských zdravotníků na téma Útěcha a naděje

Setkání křesťanských zdravotníků pořádá Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Akce se koná v kostele sv. Karla Boromejského, který tvoří nedílnou součást nemocnice (Vlašská 36, Praha 1).

Přihlásit se můžete do 16. 5. 2008 prostřednictvím formuláře na stránkách www.boromejky.cz (odkaz „Nabídky, aktuality“) nebo poštou na adresu: Sestry boromejky, Šporkova 12, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Je třeba uvést jméno, datum narození, adresu, pracoviště a funkci.

Účastnický příspěvek je dobrovolný. Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání.

Další informace je možné získat na e-mailu: setkanikz@boromejky.cz. Konferenci garantuje LK a ČAS, je ohodnocena kredity. Přednášky budou nahrávány a později k dispozici ke stažení ve formátu MP3 na www.boromejky.cz

Program:

8:30 - mše svatá v kostele sv. Karla Boromejského, hlavní celebrant - biskup Karel Herbst

9:45 - zahájení, organizační informace

10:00 - referáty  • Křesťanská naděje - PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.

  • Specifické podmínky pro poskytování útěchy a naděje nemocným - fr. Marek Drábek, O.Praem.

  • Možnosti sdílení a předávání naděje ve zdravotnické službě - SM. Mirjana Vinšová, SCB a SM. Maxmiliana Holíková, SCB

  • Jak může křesťanství přispět k odolnosti vůči ztrátě naděje u zdravotnických pracovníků - Mgr. Jiří Černý

12:30 - oběd (pro všechny zajištěn)

14:00 - referát  • Naději dávat, naději přijímat, naději sdílet - P. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

  • Panelová diskuse se všemi přednášejícími

  • Závěrečné slovo – SM. Bohuslava Kubačáková, generální představená SCB

Předpokládaný závěr po 16. hodině. 

Kontakt: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 33 Praha 1 - Malá Strana, tel.: +420 257 197 111, fax: +420 257 530 302, e-mail: nmskb@nmskb.czhttp://www.nmskb.cz

29. 04. 2008