Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

"Útěcha a naděje" v nemocnici sester boromejek

Útěcha a naděje byly představeny jako obecný majetek lidstva a také jako fenomény, které mají v křesťanství své specifické vyjádření. Zaměřili jsme se na ně z pohledu psychologie, teologie a obecné lidské zkušenosti, abychom tak lépe vnímali jejich místo obecně v lidské kultuře a specificky v oblasti péče o nemocné.

Setkání křesťanských zdravotníků již tradičně pořádalo Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Garantem akce byl Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Jako přednášející dále vystoupili odborníci: Mgr. Jiří Černý, PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., fr. Marek Drábek O.Praem., SM. Mirjana Vinšová SCB a SM. Maxmiliána Holíková SCB.

--> www.boromejky.cz, www.nmskb.cz

Kontakt: Bc. Martin Hofr, hofr@nmskb.cz, hofr.nmskb@seznam.cz, tel.: 257 197 378, fax: 257 197 344, mobil: 605 292 015.

03. 06. 2008