Vyhledávání Menu

Setkání lékařů ve svatovítské katedrále


Na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů, se 19. října 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha setkají od 18.00 hodin při mši svaté významné lékařské osobnosti. Bohoslužba, kterou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, bude obětována za všechny lékaře a zdravotníky.


48398


Patronem lékařů, jimž chce bohoslužba vyjádřit vděk a úctu, je sv. Lukáš. O tom, že sám Lukáš byl lékařem, mluví nejen svatý Pavel, když tlumočí Koloským pozdrav „milovaného lékaře“ (Kol 4,14), ale také historik Eusebius, sv. Ireneus i sv. Jeroným. Řada nemocnic a zdravotních středisek nese ve světě jméno sv. Lukáše a např. čeští katoličtí lékaři se za první republiky i po druhé světové válce sdružovali ve Spolku svatého Lukáše.

Není příliš známo, že lebka sv. Lukáše je od roku 1354 součástí Svatovítského pokladu. Vedle relikvií sv. Václava a sv. Vojtěcha se tak ve Svatovítském chrámu nalézá relikvie o dalších téměř tisíc let starší. Pro tehdy budovanou pražskou katedrálu ji získal císař Karel IV. Při své cestě do Milána, kde měl přijmout korunu lombardského království, navštívil také Padovu a baziliku sv. Justiny, kde byly ostatky evangelisty Lukáše uloženy. Zkoumání z roku 1998 podpořily sounáležitost pražské lebky a kostry, která zůstala v Padově. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 10. 2015