Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání ministrantů

Zváni jsou všichni ministranti (především kluci od cca 6 do 30 let), kněží, jáhni, řeholníci a samozřejmě ke mši svaté i rodiny ministrantů, řeholnice a ostatní věřící. Hlásit dopředu se nikdo nemusí. Připraven je bohatý program. V 9.30 hodin registrace v recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16). V 10.00 hodin následuje uvítání arcibiskupem Dominikem Dukou v sále kardinála Berana. Od 10.45 hodin je připravena návštěva kasáren Hradní stráže (ukázka výstroje a výzbroje, zneškodnění narušitele apod.) a od 14.15 hodin příprava na mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která začíná v 15.00 hodin a celebrovat ji bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

P. Benedikt Hudema, který má na starosti organizaci nejen této události, ale také pravidelných setkání mladších i starších ministrantů, o akci v rozhovoru pro Zpravodaj pražské arcidiecéze říká: „Akce má pomoci k povzbuzení, prohloubení víry i ministrantského společenství. Je to příležitost znovu si uvědomit, že jako ministranti máme být na co hrdí, šance připomenout si, komu sloužíme. A navíc můžeme ministrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté s nástupcem svatého Vojtěcha. Chceme prosit za nové křesťanské rodiny a z nich plynoucí nová kněžská a řeholní povolání.“

O tom, jak vypadá formace ministrantů v celodiecézním měřítku P. Hudema říká: „Jsou farnosti, kde jsou živá ministrantská společenství, a jiné, kde najdeme jen ´osamělé poslední mohykány´. Naší snahou je oživit ministrantské hnutí skrze svátosti, solidní duchovní život, setkávání ministrantů. Pořádáme každý měsíc pravidelná setkání pro starší i mladší ministranty, snažíme se zajišťovat, ve spolupráci s ceremoniářem pana arcibiskupa, asistenci na slavnostnějších bohoslužbách v arcidiecézi, tábory... Setkání během roku jsou koncipována tak, aby ministranti byli na neděli ve své domovské farnosti, tedy aby sloužili tam, kde jsou povzbuzením pro ostatní.“ Více na http://ministranti.apha.cz. (Aleš Pištora)

01. 11. 2011