Vyhledávání Menu

Arcidiecézní ministrantské setkání

Dne 10. listopadu se nápadně otevřela vrata barokního arcibiskupského paláce, do něhož proudily zástupy chlapců i mladých mužů. Jsou to ministranti, kteří se chtějí zase po roce setkat. Nejdříve při odchodu do sálu kardinála Berana dostanou lístek, na který napíší své osobní údaje a zaplatí 70 Kč. Pár jedinců letí na koláče položené na stole nebo se pozdraví se známými. Otec Benedikt Hudema však brzy poručil ticho a následovala zahajovací modlitba, informace a duchovní slovo otce Miloslava Kabrdy, salesiána a spirituála kněžského semináře v Praze. Zmínil se o dání se Bohu tím, že Mu dáme svůj volný čas. Poté otec Benedikt rozdělil ministranty do skupinek, nazvaných podle světců. Ti nejstarší účastníci byli ve skupině D – asi jako dospělí. Jako jediná skupina neměli svého vedoucího a v katedrále dostali za úkol pomáhat malým ministrantům se obléci do ministrantského, bylo-li potřeba.

Pak tedy odešli do sakristie katedrály, oblékli se do ministrantského, seřadili do průvodu, nacvičili chůzi a skládání ministrantského slibu v kapli sv. Václava. Poté se seřadili do průvodu u hrobu sv. Zikmunda. Především Vašek či Vráťa Šustrovi stále nařizovali držet rozestupy a dvojice. Za doprovodu písně K oltáři Páně se průvod ministrantů odebral nejdříve k oltáři, kde se všichni uklonili a postavili na svá místa. Mši svatou sloužil otec biskup Karel Herbst. V kázání se mimo jiné zmínil, že přijetím Pána Ježíše v Hostii se s Ním spojují. Před závěrečným požehnáním Vašek Šustr přečetl jako poděkování básničku otci biskupovi. Na závěr mše svaté se průvod ministrantů odebral do kaple sv. Václava. Tady ministranti skládali či obnovovali ministrantské sliby odpovědí ano na tři otázky.

Po mši se najedli dobrého guláše a navštívili hasičskou zbrojnici nedaleko Jízdárny Pražského hradu. Já jsem měl tu možnost se navléci do skafandru pro zásah do chemického prostředí. Na záda mi hasiči navlékli kyslíkovou bombu, pak gumovou kombinézu s holínkami, rukavice a nakonec kuklu. Chodit se v tom nedalo a navíc se množství kyslíku začalo snižovat, na což upozornilo nepříjemné pípání.

Posledním bodem programu byla prohlídka kaple sv. Jana Křtitele a Nepomuckého v arcibiskupském paláci a reprezentačních místností. Na závěr velcí ministranti dostali soutěžní test. Mně přišly otázky docela jednoduché. Jednu jsem však nevěděl. Přesto se mi podařilo vyhrát knihu o sv. Cyrilovi a Metodějovi. Po vyhlášení soutěže pro mladší ministranty následovala závěrečná modlitba a ministranti odcházeli do svých domovů. Já už se těším na třetí ministrantské setkání.

 

27. 09. 2013