Vyhledávání Menu

Setkání nad dopisy statečných žen

Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatu nad dopisy dvou statečných žen – Milady Horákové a Růženy Vackové z komunistických věznic. Za hudebního doprovodu je přečtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová.

Setkání nad těmito dopisy se zúčastní také ti, kdo pamatují životní příběhy těchto mimořádných žen.

Dopisy Milady Horákové, která se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistické strany, byly napsány ve třech závěrečných dnech jejího života ve dnech 24. až 27. června 1950. Jsou důkazem vnitřní síly této ženy a mají stále co říci, ačkoli byly určeny rodině a nejbližším přátelům. Dopisy byly rodině vydány až v roce 1990. Dopisy vyšly knižně.

Archeoložka a teoretička umění Růžena Vacková, vězněná již za nacisty, byla zatčena v roce 1951 a odsouzena v procesu Mádr a spol. za vyzvědačství a velezradu na 22 let do vězení. Růžena Vacková strávila ve vězení téměř 16 let. Ve vězení organizovala vzdělávací přednášky a ihned po propuštění se zapojila do dalších aktivit a navázala opět kontakty se Zvěřinou i Mádrem. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 11. 2014