Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze

Je již dlouholetou tradicí, že diecézní biskupové se setkávají v tento den s řeholníky, aby s nimi oslavili svátek osob zasvěcených Bohu. Setkání probíhá v rámci oslavy svátku Uvedení Páně do chrámu, který si církev připomíná 2. února. Tento svátek připomíná Ježíše, kterého Panna Maria s Josefem přinesli do chrámu, aby ho představili Bohu. Ježíše tehdy poznal starý Simeon a prorokyně Anna, jak o tom vypráví evangelista Lukáš (Lk 2,22–38). Simeon a Anna byli svědky naplnění proroctví Malachiášova: „... vstoupí do svého chrámu Pán“. Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701).

Svátek je lidově nazýván Hromnice a v kostelích jsou při něm posvěceny tzv. hromniční svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují je a modlí se u nich, zvláště v těžkých situacích. Minulý rok v této souvislosti kardinál Vlk citoval z kázání sv. Sofronia, biskupa jeruzalémského: „Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety ...“ (ap)

27. 01. 2009