Vyhledávání Menu

Setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze


Ve čtvrtek 2. února 2017 na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 hodin bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.


75302

Foto: Roman Albrecht, Člověk a víra


Z kostela Všech svatých na Pražském hradě, kde oslava Světového dne zasvěcených osob začíná, vyjde průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou zde bude slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, koncelebrovat bude emeritní pomocný pražský biskup Mons. Karel Herbst SDB. Poté bude pro řeholníky a řeholnice následovat diskuse na pražském arcibiskupství a společná modlitba.

Je již dlouholetou tradicí, že se diecézní biskupové v tento den setkávají s řeholníky, aby s nimi oslavili svátek osob zasvěcených Bohu. Setkání probíhá v rámci oslavy svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů".

Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701). Lidově se tento svátek nazývá Hromnice a je doprovázen žehnáním svící, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce.

Stanislav Zeman 30. 01. 2017