Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání s Laurencem Freemanem

Laurence Freeman zkoumá duchovní stránku krizí a s ní spojené možnosti lidského růstu. Uvede posluchače do meditační praxe, při níž lze z krize vytěžit osobní duchovní přínos. Freeman představuje meditaci z hlediska křesťanské mystické tradice. Bližší informace o semináři naleznete na stránkách www.krestanskameditace.cz.

Laurence Freeman je benediktinský mnich Kongregace Olivetské hory a ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci. Narodil se v Anglii a vzdělání získal v benediktinském řádu a na Univerzitě v Oxfordu vystudoval literaturu. Po vstupu do kláštera se jeho duchovním učitelem stal John Main. V roce 1977 s ním odjel na pozvání montrealského arcibiskupa do tohoto kanadského velkoměsta, aby zde založili benediktinskou komunitu mnichů a laiků.

V roce 1979 složil slavnostní řeholní sliby a v roce 1980 byl vysvěcen na kněze. V roce 1991 se otec Laurence navrátil zpět do Anglie, aby zde založil Mezinárodní centrum pro právě utvořené Světové společenství pro křesťanskou meditaci. Laurence Freeman je autorem mnoha knih a článků, např. Vnitřní světlo Light Within, Nesobecké Já Selfless Self, Předivo ticha Web of Silence a zvláště Ježíš, vnitřní učitel Jesus: The Treacher Within. Je také editorem a vydavatelem díla Johna Maina a členem rady nakladatelství Světového společenství Medio Media. (ap)

25. 05. 2010