Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání se sestrou Christinou

„Setkání se sestrou Christinou je nezapomenutelnou zkušeností,“ shodují se všichni charitní pracovníci, kteří měli příležitost navštívit indický Bídar, kde sestra působí a kde Charita pomáhá v oblasti vzdělávání a v podpoře drobného podnikání. Sestra zasvětila svůj život pomoci chudým a její nadšení pro práci je doslova nakažlivé. Na přelomu října a listopadu navštíví sestra Christina Českou republiku.

Bídarský region patří k nejzaostalejším oblastem indického státu Karnátaka. Mezi hlavní příčiny patří nekvalitní a chudým vrstvám obtížně dostupné základní, střední i vyšší odborné vzdělání. Právě proto se Arcidiecézní charita Praha rozhodla podpořit projekt výstavby budovy Vyšší odborné školy pedagogické. Tuto výstavbu stejně tak jako provoz školy realizuje Karmelitánské středisko odborné přípravy (Carmel Vocational Training Institute) založené v roce 1999. V listopadu roku 2009 zahájila škola výuku. Její absolventi by se měli stát učiteli na vesnických školách v bídarském regionu a přispět tak k jejímu celkovému rozvoji. Sestra Christine Misquith již řadu let řídí jak tuto školu tak Středisko odborné přípravy. Je také místní koordinátorkou projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha.

Kromě setkání 31. října v sv. Václava, navštíví spolupracovnice charity 1. listopadu v 18.30 hodin také centrum Farní charity v Kyjích (Maňákova 754, Praha 9). Všichni, kdo by chtěli uspořádat setkání se sestrou Christinou také ve své farnosti ve dnech 2. a 4. listopadu, se mohou obrátit na organizátory návštěvy na adresu adopce@charita-adopce.cz. (www.charita-adopce.cz, Aleš Pištora)

25. 10. 2010