Vyhledávání Menu

Setkání starších ministrantů na sv. Josefa

Březnové ministrantské setkání pro starší ministranty proběhlo 18.–19. 3. tradičně v Kojeticích. Tentokrát jsme začali v 17.20 v Neratovicích v kostele sv. Vojtěcha křížovou cestou, po níž následovala mše svatá a krátký eucharistický výstav. Po přesunu na kojetickou faru jsme se navečeřeli a následovala diskuse, která byla tak zajímavá, že se protáhla až do večera.

Ráno nás čekalo překvapení. Ve tři čtvrtě na pět nás řevem vzbudila smrtka. Tedy otec Marek Miškovský v černém s kapucí a s maskou smrtky. Následovala křížová cesta a potom snídaně. Po jídle jsme se vypravili pěšky do Lobkovic, kde nás čekala přednáška a mše svatá. Opět na faře v Kojeticích jsme absolvovali dopoledne ještě dvě přednášky a poté jsme drželi silentium, při kterém byla příležitost ke zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru.

Po obědě jsme se vypravili na fotbalové utkání do neratovické haly, kde se však bohužel pro nedostatek kněží nemohl uskutečnit tradiční duel mezi kněžími a ministranty. Nicméně to nám nedokázalo vzít nadšení a chuť do hry, zahráli jsme si dobře i v „namixovaných“ sestavách.

Celé ministrantské setkání se neslo v duchu světce, jehož památku jsme v sobotu 19. března slavili, sv. Josefa. Opět se ukázala skvělá atmosféra těchto setkání a věřím, že nám všem byl tento zkrácený víkend ku prospěchu i duchovně.

13. 03. 2015