Vyhledávání Menu

Shromáždění za náboženskou svobodu


Křesťanská mezinárodní solidarita svolává na středu 14. října 2015 shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křesťany a ostatními náboženskými menšinami na Blízkém a Středním východě. Shromáždění se v 17.00 hodin na Hradčanském náměstí zúčastní také biskup Václav Malý.


48168


Účastníci shromáždění chtějí apelovat na občany, křesťany i představitele církví a veřejného života, aby pamatovali na pronásledované křesťany. Chtějí upozornit média, že křesťané nejsou pronásledováni jen v IS, ale i jinde.

Křesťanství je nejpronásledovanější náboženství. Křesťané jsou pronásledováni ve 139 zemích. V současné době je každý desátý křesťan obětí diskriminace, pronásledování nebo celí hrozbě smrti. Ve světovém meřítku se jedná až o 200 miliónu křesťanu. Ročně je zabito více než 100 000 křesťanů. V minulém století byli křesťané nejmasívněji pronásledováni v komunistických zemích a nadále jsou v těch zbylých pronásledováni (KLDR, Čína, Vietnam, Kuba). V 21. století se ale těžiště agrese přesunulo do muslimských států. Problémy ve vztahu s islámem souvisí s uplatňováním islámského práva šaría, které má za následek omezení občanských a politických práv jinověrců. Křesťané jsou také obětí teroristických útoku a sektářského násilí.

Na jaře roku 2011 vyhlásila Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) varování před hrozbu úplné likvidace křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním Východě. V současnosti vidíme, že se toto varování naplňuje.

Křesťanská mezinárodní solidarita byla založena v roce 1977 jako nekonfesní organizace. Česká pobočka pak v roce 1991. Monitoruje stav náboženské svobody a informuje o postavení křesťanů. Vydává tiskoviny. Financuje a organizuje projekty zaměřené na konkrétní pomoc pronásledovaným, vězňům a jejich rodinám. Organizuje modlitby, demonstrace a petice. Nabízí přednášky a prezentace. Snaží se působit na politiky. Více na www.csi-cr.cz. (www.csi-cr.cz)

Aleš Pištora 09. 10. 2015