Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skalecká pouť

Během tradičního pouťového víkendu nebude kromě slavnostní mše svaté v barokním areálu Skalka chybět ani poutní procesí, jarmark, pouťové atrakce, představení spolků a sdružení, pohádky pro děti, koncert duchovní hudby, pouťová zábava ani výstava drobného zvířectva. Jedním z vrcholů celé pouti bude vystoupení Lucie Bílé a Petra Maláska v sobotu od 17.00 hodin či koncert souboru Ritornello. Od 15.00 hodin si budou moci děti zazpívat s Jaroslavem Uhlířem písně Zdeňka Svěráka. Přímo na pódiu budou zpívat vítězové letošního ročníku soutěže Brdský kos.

V neděli 18. července je ve 14.00 hodin pro návštěvníky pouti připravena veselá a zábavná novinka. První mníšecká pouťová neckyáda. Na Zadním rybníku vyplují všemožná plavidla z bájného a historického světa. Podrobnější informace o programu jsou k dispozici na adrese www.mnisek.cz.

Skalka je poutní místo s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou. Umístěno je na vyvýšeném ostrohu nad Mníškem pod Brdy. Zakladatelem komplexu se stal syn stavitele zámku v Mníšku, Servác Ignác Engel z Engelsflussu. Se stavbou kostela sv. Máří Magdaleny se začalo roku 1692. Vzorem byla jeskynní kaple v Aix-en-Provence na jihu Francie, kde Maří Magdaléna podle legend třicet let žila. Engel pro svůj záměr získal slavného architekta Kryštofa Dienzenhofera. Stavba s elipsovitou svatyní a čtvercovou věží patří mezi nejhodnotnější barokní stavby v Čechách. Na výzdobě interiéru se podíleli významní umělci baroka, např. řezbář Jan Bendl nebo malíř Karel Škréta. Současně s kostelem vznikal klášter a poustevna. Dalším zajímavým dílem je Pieta sochaře Jana Brokoffa umístěná v poustevně.

Až do konce 2. světové války spravoval Skalku, která se stala oblíbeným poutním místem, řád františkánů. V roce 1947 byla rekonstruována svým novým majitelem, kterým se stala Náboženská matice. Bohužel nedlouho po rekonstrukci skalecký areál opět chátral. Kvůli lhostejnosti, neúctě k uměleckým a kulturním hodnotám a poddolování se staly ze Skalky rozvaliny. Teprve od počátku 80. let 20. století byla Skalka postupně opravována a v roce 1990 se zde 21. června konala první obnovená pouť. Postupně se daří obnovovat tradici slavných skaleckých poutí, pořádaných vždy v sobotu kolem svátku sv. Maří Magdalény. (Aleš Pištora)

15. 07. 2010