Vyhledávání Menu

Skautská pouť ke sv. Jiří

Katoličtí skauti organizací Junák - svazu skautů a skautek ČR a Federace evropských skautů a skautek ČR pořádají pod záštitou kardinála Dominika Duky OP 24. dubna 2015 pouť ke sv. Jiří. Mši svatou ke cti sv. Jiří bude od 18.00 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužit biskup Karel Herbst SDB.

„Skautské ideály jsou důležité pro formování nastupujících generací. Skautské hnutí se v českých zemích v mnoha městech podílí na výchově mladých lidí již více než 100 let. To jsou důvody, které mě vedly k tomu, abych této akci udělil svou záštitu,“ vysvětluje pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Po poutní mši svaté bude následovat krátký ceremoniál před bazilikou a možnost setkání se skautskými přáteli. Starší skauti a vůdcové jsou po skončení zváni na arcibiskupství, kde se v Sále kardinála Berana uskuteční diskuse na téma výchovy ke křesťanství ve skautských oddílech.

Sv. Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník. Sv. Jiří je patronem skautů a jeho svátek 24. dubna je jeden ze dvou velkých skautských svátků (druhým je 22. únor, na který připadají narozeniny manželů Baden-Powellových). Více na http://poutskautu.webnode.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 04. 2015