Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Škola v indickém Bídaru stojí

Je tomu přesně rok, co se Arcidiecézní charita Praha rozhodla podpořit projekt výstavby budovy Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru. Tuto výstavbu stejně tak jako provoz školy realizuje Karmelitánské středisko odborné přípravy (Carmel Vocational Training Institute). V první fázi realizace projektu dostala podporu výstavba přízemí budovy. Na základě výborných zkušeností s realizací projektu se Arcidiecézní charita rozhodla přispět i na druhé patro a vybavení školy včetně ekologického generátoru. Na stavbě se finančně podílela také místní samospráva.

Během října tedy proběhne nábor prvních padesáti studentů, kteří svou výuku zahájí letos v listopadu. Arcidiecézní charita děkuje všem, kdo na výstavbu školy přispěli.

Bídarský region patří k nejzaostalejším oblastem indického státu Karnátaka. Mezi hlavní příčiny patří nekvalitní a chudým vrstvám obtížně dostupné základní, střední i vyšší odborné vzdělání. Proto byla organizace sester karmelitánek Carmel Vicas Social Centre požádána biskupem diecéze Gulbarga, Robertem Mirandou, aby vytvořila a zrealizovala projekt na podporu zkvalitnění vzdělání v regionu Bídar. Takto vznikl projekt na výstavbu vyšší odborné školy pedagogické - Carmel Diploma Education College. Její absolventi by se měli stát učiteli právě na vesnických školách v bídarském regionu. Partnerem projektu je Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha, které mu uhradilo 90 % nákladů na výstavbu budovy.

Výstavba byla zahájena 1. června 2008. Cílem projektu je kromě samotné výstavby, provozu a zajištění výuky zkvalitnit základní vzdělání ve venkovských oblastech distriktu Bídar, a tím přispět k celkovému rozvoji regionu, zpřístupnit vyšší vzdělání nadaným studentům z chudých rodin z oblasti Bídaru, Bidžápúru a Gulbargy a zajistit jim pozdější zaměstnání. Více informací o projektech na stránkách Arcidiecézní charity Praha. (www.charita-adopce.cz, ap)

04. 08. 2009