Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončila nevšední konference o duchovním životě u nás

Podle kardinála Miloslava Vlka je třeba, aby se jednotlivé církve a náboženské skupiny společně vyslovovaly k aktuálním otázkám naší společnosti. Především při panelové diskuzi, která završila první den konference, si kardinál Vlk znovu ověřil, že většina duchovních tradic působících v naší zemi „cítí mnoho věcí našeho života stejně“. Při závěrečné debatě s rabínem Karolem Sidonem a ředitelem Islámského centra v Praze Vladimírem Sáňkou připomněl společné prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice euthanasie a doprovázení umírajících, které spolu s evangelíky, židy a muslimy podepsal za Českou biskupskou konferenci arcibiskup Jan Graubner. Kardinál Vlk se domnívá, že by bylo možné tímto způsobem společně oslovovat společnost častěji.

Kardinál Miloslav Vlk také pozitivně hodnotí celou konferenci: „K takovému setkání důležitých duchovních tradic nedochází každý den“. Doposud žádná akce u nás nesoustředila tolik představitelů celého spektra duchovních tradic ani tolik religionistů, kteří se zabývají podobami současného náboženského života. Ve svém referátu, který zazněl první den konference, se kardinál Vlk pokusil nastínit, co pro katolickou církev znamenala svoboda po pádu komunismu. Promluvil nejen o církvi a jejím životě po roce 1989, ale také o její roli v naší společnosti a vztahu k ostatním církvím a náboženstvím.

Během prvního dne vystoupili také další představitelé křesťanských církví, ale také židů, muslimů, hinduistů, buddhistů a dalších duchovních společenství (esoterní tradice, New Age). Svůj referát přednesl patriarcha Tomáš Butta, synodní senior Joel Ruml, rabín Karol Efraim Sidon či ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka. Ve večerní panelové diskusi hovořili sociolog, teolog a farář akademické farnosti Tomáš Halík a představitel indické tradice jógy Jan Lajka.

Ve čtvrtek 11. března byl duchovní život uplynulých dvaceti let reflektován z akademického hlediska. Promluvila řada českých religionistů, teologů a sociologů náboženství (Pavel Hošek, Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor, Karel Skalický, Vladimír Šiler, Ivan O. Štampach a další), svůj přednáškový blok měla i početná delegace ze Slovenska.

Výběr z referátů bude k dispozici v religionistickém časopise Dingir 2/2010 (vychází v červnu). (ap)

12. 03. 2010