Vyhledávání Menu

Skončila Tříkrálová koleda

Dne 14. ledna 2015 skončila Tříkrálová koleda. Den předtím se v jídelně Senátu Parlamentu ČR konala tradiční Tříkrálová Snídaně. Po uvítání předsedou Senátu Milanem Štěchem promluvil na aktuální téma útoků v Paříži prof. Tomáš Halík. Na něho navázal kardinál Dominik Duka OP.

Prof. Tomáš Halík požádal volené zástupce lidu, aby naše zahraniční politika byla pro nás i naše partnery Evropě srozumitelná a také aby nedávné neblahé události v Paříži nebyly zneužívány k získávání „politických bodů“. Ve své řeči mj. zdůraznil přesvědčení, že extrémisté a fanatici (kterými byli i atentátníci ve Francii) nejsou nositeli duchovních tradic své víry, která je jim jen zástěrkou. Současně však upozornil, že nesmíme urážet city věřících žádného náboženství, protože tím se zbytečně společnost jitří a radikalizuje. Svůj pohled na současný stav společnosti a duchovních hodnot přednesl také kardinál Dominik Duka.

Význam a poslání Tříkrálové sbírky přítomným následně připomněl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Vybrané projekty a sociální situaci v jihočeském příhraničí představila ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková. Přivedla s sebou i Františka, bývalého klienta nízkoprahového klubu pro mládež Molo ve Velešíně, který vylíčil svůj příběh. Koledníci nakonec poprosili přítomné o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Výtěžek koledy v Senátu podpoří záměry Arcidiecézní charity Praha, kterými jsou pomoc rodinám a matkám s dětmi, podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi a České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Koledování do zapečetěných pokladniček v terénu definitivně skončilo 14. ledna. Pokračuje sčítání výsledků. Přispět do sbírky lze celoročně zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným půjde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Finanční příspěvek lze také přímo na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777. Více na www.trikralovasbirka.cz. (Jan Oulík, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 01. 2015