Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Skončilo 72. plenární zasedání České biskupské konference

V úvodu zasedání kardinál Miloslav Vlk, delegát ČBK pro veřejné záležitosti, informoval o současné situaci v dnešní společnosti. Biskupové se shodli na tom, že vedle vyjádření ČBK k etickým tématům, která se týkají například problematiky potratů či eutanázie, je potřebná také osvěta. Formulovali své stanovisko k některým navrženým předmětům právních úprav věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách a zaslali ho předsedovi vlády. Bližší informace naleznete na stránkách TS ČBK.

Biskupové dále jednali o současných metodách výuky katechismu a dohodli se na inovaci učebních osnov.

Biskup František Radkovský, delegát pro informační technologie, informoval biskupy o dosavadním vývoji Církevního informačního systému (CIS).

První den zasedání biskupů vyvrcholil návštěvou hrobu Mons. Karla Pilíka v Praze 9 – Vinoři při příležitosti 1. výročí jeho úmrtí a mší svatou ve vinořském kostele Povýšení svatého Kříže. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který na závěr povzbudil věřící k tomu, aby si radost z víry nenechávali pro sebe, ale šířili ji ve svém okolí.

Dnešní druhý den svého zasedání zahájili biskupové mší svatou v kapli kapucínského kláštera a připomněli si třetí výročí úmrtí Jana Pavla II.

Pak pokračovali biskupové ve svém programu. Schválili rozpočet ČBK na rok 2008. Biskup Jiří Paďour, delegát pro mládež, informoval biskupy o stavu příprav na oslavu Světových dnů mládeže 2008. Do Austrálie se vypraví delegace 226 účastníků z ČR, z toho jsou čtyři biskupové a 18 kněží. Na Velehradě se oslavy ve dnech 18.-20. 7. zúčastní kolem 10.000 mladých lidí. Biskupové se shodli na obnově mandátu úřadujícího ředitele Papežského misijního díla P. Jiřího Šlégra. Biskup František Radkovský dále informoval o spolupráci s komisí Ekumenické rady církví pro přípravu předsednictví ČR v Evropské unii.

Převzato z TS ČBK.

02. 04. 2008